רצח אבי אדרי ז"ל - ראש עיריית ביתר עילית חשוד ברצח

ראש עיריית ביתר עלית חשוד ברצח

בית המשפט העליון התיר לפרסום כי ראש עיריית ביתר עלית, מאיר רובינשטיין, חשוד ברצח נהג המונית אבי אדרי ז"ל. כזכור מדובר ברצח מלפני כ 30 שנים בו מעורבים חשודים נוספים.


מבוא:

אבי אדרי ז"ל נרצח, לפי החשד, ע"י משמרת הצניעות של "שובו בנים" בראשותה עמד אליעזר ברלנד החשוד גם הוא בקשירת קשר לביצוע הרצח.

לפי החשדות, הרצח בוצע ע"י משמרת הצניעות אותה הקימה "שובו בנים" כדי לשמור על ערכי הצניעות, שכידוע מהווים ערך עליון ביהדות ובדתות אחרות, כבר כאן אציין כי כנראה ערכי החיים בכלל וקדושת החיים בפרט, נעלמו מעיני "שומרי הצניעות" אשר בחרו "להצניע" את גופת הנרצח הנ"ל.

במאמר זה לא אדון בערכים הצועקים לגינוי, כמו גם באלו המכנים עצמם "רבנים" ומשחירים כל חלקה טובה של היהדות הטהורה, אלא אשתדל, כפי יכולתי, לנתח שתי סוגיות מעניינות העולות מפרשה זו.


הראשונה – האם קיימת התיישנות לעבירת הרצח?


השניה – מה דינו של אדם שביצע עבירה פלילית בהיותו קטין ועתה מוגש נגדו כתב אישום בהיותו בגיר?


אפתח במענה לשאלה הראשונה:

בתיקון מס' 87 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 נקבע בסעיף 9(ב1)(1) כי בעבירות רצח ורצח בנסיבות מחמירות לפי סעיפים 300 ו-301א לחוק העונשין – אין התיישנות.

התכלית שעומדת בבסיס התיקון הנה שמירה על הגרעין החשוב ביותר בכל חברה וחברה, הוא – חיי אדם, רצה המחוקק לומר את שאמר השם יתברך לקיין ברציחתו את הבל אחיו, כי לעולם אות קיין תחוקק במצחו, גם אם חלפו שנים רבות, "דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה", וידוע כי המפרשים דנים בלשון הרבים של המילה "דם" המוזכר בפסוק הנ"ל, כי הרוצח לא רק שגודע את חיי הנרצח עצמו, אלא את כל השושלת שהייתה אמורה לצאת ממנו, ואין לכך מחילה וכפרה, כי אם במות הרוצח לאחר שעשה תשובה גמורה, עבר את יום הכיפורים, סבל ייסורים ולבסוף זכה כי מתתו תכפר עוונו (רמב"ם הלכות תשובה).   

אם כן, המחוקק השכיל כי אין התיישנות לעבירה מסוג זה והעדיף את עקרון ההלימה על עקרון המשכיות החיים של העבריין גם בחלוף זמן רב!


באשר לשאלה השניה קיימת קושיה קשה בדבר המחוקק הישראלי שלטעמי מחייבת תיקון עליה אעמוד עתה.

סעיף 5א' לחוק הנוער שפיטה וענישה קובע כי כאשר קטין ביצע עבירה וכתב האישום כנגדו הוגש כשהוא מעל גיל 19, הוא יישפט על מעשיו כבגיר, ויש בכך עיוות דין וחוסר צדק משווע.


מפורסם פירושו של רש"י על פסוק יז' בפרק כא' לספר בראשית, שם מסופר כי ישמעאל עמד למות בשל העובדה שלהגר נגמרו המים, היא דאגה מאוד ומלאך נגלה אליה ואמר לה שאין ממה לחשוש הואיל ודנים את האדם לפי מקומו לאותה העת, ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות - "באשר הוא שם", היינו: "לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נדון ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות...".


מכאן אנו למדים כי אם יוגש כתב אישום כנגד ראש עיריית ביתר עלית ידונו אותו על מעשיו כבגיר ולא כקטין, וזה הדבר קשה מאוד, יש לבטלו בכלים שעומדים לנו כעורכי דין והייתי שמח שמקרה שכזה היה בא לפתחי על מנת לבצע את השינוי הנורמטיבי הרצוי בדבר החקיקה. לא יעלה על הדעת כי אדם ביצע עבירה בהיותו קטין, כאשר שכלו, רוחו ומהוויו היו של קטין ועתה הוא יישפט עליה כבגיר.


לקראת סיום אשא תפילה, כי כולי תקווה שאור התורה יאיר במעשים הטובים של שומרי המצוות ולא יחשיך בייצוגם של אלו המתיימרים להיות מה שאינם הם.


שבת שלום

לידור איזון 


  למאמרים נוספים - לחצו על הקישור www.lidorlaw.com