מכתב התראה וחשיבותו

 חשיבותו של מכתב התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים


מבוא למאמר


הלקוח: "עורך דין לידור איזון" ?

אני: "כן"

הלקוח: "תבעו אותי".

אני: "מאיזו סיבה?"

הלקוח: "זה ארוך, אפשר להיפגש?"

אני: "בוודאי".

הלקוח מגיע אלי למשרד ובידו מכתב שכותרתו "מכתב התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים".


מכתב התראה


מהו מכתב התראה ולשם מה הוא נועד?

במכתב ההתראה עורך הדין אמור להתרות במי שהוא עתיד לתבוע כי ביצע עוולה, פגע בזכות, עבר על חוק אך לא רק, וזו הנקודה שרציתי להגיע אליה.

במה כוונתי "שלא רק" זו מטרת מכתב ההתראה ?


הכשל של עורכי דין במכתבי ההתראה


אסביר, לעיתים מכתב ההתראה מגלה לנתבע העתידי דברים שלא ידע, ובכך מאפשר לו להתארגן ולשפר את עמדתו המשפטית או העובדתית (בהתאמה) כשייתבע באמת.

כלומר, מכתב ההתראה שנשלח על ידי עורך דין, יכול לספק אינפורמציה נכונה אך שגויה מבחינה אסטרטגית, ואז; במקום שהוא יהיה מכתב מתרה הוא הופך להיות מכתב אינפורמטיבי שמספק כלים לנתבע איך להתגונן.

במקרים אלו, חובה על עורך הדין לחשוב טוב טוב לפני שהוא מוציא תחת ידו מכתב התראה, אל לו למהר להעלות על הכתב את כל שהדף סובל (והוא סובל הכל, לרבות טעויות), עליו להפעיל שיקול דעת אי אלו עובדות הוא מספק בשלב זה ולהיפך.

כאשר מטרת עורך הדין להתרות בצד השני, מוטב לו להציג את אותם עובדות שהוא יכול להוכיחן ברמה הסתברותית גבוהה למדי, אל לו למהר להציג עובדות השנויות במחלוקות, משום שדבר זה יכול להזיק ללקוח שלו.

מכתב ההתראה מחייב את עורך הדין להפעיל שיקול דעת מה יקרה אם וכאשר הנתבע יתעלם, או לחילופין מה יקרה כאשר ייפתח הליך, באיזו עמדה יימצא על בסיס מכתב ההתראה ששלח, או במילים אחרות: מכתב ההתראה מהווה את יריית הפתיחה של ההליך, משכך ראוי שהוא יהיה יסודי ומושקע.

עורך הדין חייב להכיר את החקיקה והפסיקה הרלוונטיים למקרה הנדון, טרם ישלח את מכתב ההתראה, כי יכול מאוד להיות שהעובדות שהוא יציג במכתבו לא יהוו עילה לתביעה למרות שתחושת הבטן שלו תוביל למסקנה שנעשתה במקרה שלפניו עוולה.

מכתב התראה יכול גם להיות דומה לחוות דעת, שזהו מכתב מורכב יותר, שמגלם בתוכו טענות משפטיות שמנותחות לאור פסיקת בתי המשפט, הספרות המשפטית ועוד. זהו אינו מכתב שיגרתי אך יש בו תועלת רבה כאשר הצד שמקבל אותו מבין את תוכנו וההשלכות הנובעות ממנו.


מסקנות


חשוב מאוד לבחון האם עורך הדין שמייצג אתכם מכיר את החקיקה הרלוונטית למקרה הנדון, האם הוא יודע מה דעתם של בתי המשפט במקרים דומים, וביחד איתו לבחון את ההשלכות שיש למכתב התראה על המקרה הפרטי שלכם. אל תזניחו את שיקול הדעת שלכם, לעיתים הוא טוב יותר משל עורכי הדין, לכן אוזן קשבת מצד לסיפורכם הוא שיכריע את הכף בתיק העתידי. בהצלחה!


לידור איזון, עו"ד 


לפגישת ייעוץ – 0507-331-551   


אין באמור במאמר זה להוות תחליף לייעוץ משפטי ואין הוא מהווה המלצה ולא עצה לנקיטת צעד זה או אחר, היה ומתוך הסתמכות על הדברים הכתובים יבצע מי מהקוראים פעולה היא תהא באחריותו האישית בלבד!