תביעה לפינוי המושכר

השוכר לא משלם דמי שכירות ומסרב לפנות את הדירה, מה עושים?


מבוא למאמר


פלוני השכיר לאלמוני את דירתו, בתחילה הכל היה טוב ויפה, הוא שילם בזמן והשכירות "עבדה כמו שעון".

בשלב מסוים נקלע אלמוני לקשיים כלכליים ומערכת היחסים בין השניים עלתה על שרטון, אלמוני חדל מלשלם לפלוני דמי שכירות, לא שילם לרשויות תשלומים שוטפים כארנונה, מים וחשמל ובכל זאת ברוב חוצפתו נשאר לגור בדירתו.

לפלוני רובצת משכנתא על הדירה, כל חודש שעובר הוא משלם את תשלומיה אך מנגד לא מקבל דמי שכירות כמוסכם.

מה על פלוני לעשות ?


תביעה לפינוי מושכר


בעבר הרחוק, עד לשנת 2008, שוכר שכזה היה כמו "עצם בגרון", היה קשה מאוד לפנות אותו אם בכלל.

נכון למצב המשפטי משנת 2008 ואילך, אז, הותקנו התקנות העוסקות בנושא, ניתן לקבל פסק דין המורה על פינוי השוכר שלא משלם ומסרב לפנות את הדירה בתוך 60 ימים או לכל המאוחר תוך 74 ימים.

מדובר בהליך מזורז ביותר, פונים לבית משפט השלום בתביעה לפינוי השוכר, 30 ימים מיום הגשת התביעה צריך השוכר להגיש כתב הגנה, הדיון בתביעה יקבע עד ולא יאוחר מ 30 ימים מיום הגשת כתב ההגנה (סה"כ עד כה 60 ימים). 

ככלל: בית המשפט יפסוק במקום (במועד הדיון), אך יש באפשרותו לעכב את מתן פסק הדין ולפסוק עד ולא יאוחר מ 14 ימים ממועד הדיון, היינו סה"כ תוך 74 ימים מפתיחת ההליך.

ברוב המקרים תביעה זו לא דנה בסעדים כספיים אלא בסעד יחידי של פינוי השוכר מהדירה.

אכן, קיים מסלול בו ניתן לתבוע יחד עם סעדים כספיים, מה שמכונה תביעה בסדר דין מקוצר שעניינה תביעה לפינוי מושכר. לעיתים מסלול זה מומלץ כאשר החוב הוא גדול ולעיתים לאו כאשר החוב הוא קטן.


חובות שהשוכר צבר בתקופת השכירות


בשורה טובה עבורכם, רוב החובות שהשוכר צבר בתקופת השכירות הינם חובות פרסונאליים ולא חפציים, כלומר: חובות שרובצים על השוכר בעצמו (פרסונה) ולא על הדירה (חפץ), אלו אינם חובות, שחלים על הדירה עצמה. לכן, כאשר השוכר עוזב את הדירה החוב "רודף" אחריו ולכן המשכירים (בעלי הדירה) פטורים מחובות אלו, לעיתים הרשויות מנסות לגבות אותם מהם אך עליהם להיות ערניים לכך שלא מדובר בחובות שלהם, ומתוך שכך בם פטורים מלשלמם.

באשר לחוב ארנונה: הדעות חלוקות, יש אומרים שהוא חל על הדירה עצמה ויש אומרים שהוא חל על השוכר, אך אם יבוא מקרה לפתחי אטען ואעמוד על כך, כי החוב צריך וחייב לחול על השוכר בלבד!!!


מסקנות


לחתום על הסכם שכירות שערך שעורך דין מנוסה, לא להוריד הסכם שכירות פשוט מהאינטרנט שלא מעגן את הזכויות והחובות של הצדדים בצורה ראויה וספציפית לנסיבות, לזמן ולמקום הקושרים בחוזה ובצדדים לו.

אם לא עשיתם כן, תשלמו לעורך דין מנוסה שיידע לפנות את השכור שלכם בדרך יעילה ומהירה ביותר.


לידור איזון, עו"ד.


לפגישת ייעוץ – 0507-331-551   


למאמרים נוספים בנושא: https://www.lidorlaw.com/index.php?route=blog/article&article_id=14


אין באמור במאמר זה להוות תחליף לייעוץ משפטי ואין הוא מהווה המלצה ולא עצה לנקיטת צעד זה או אחר, היה ומתוך הסתמכות על הדברים הכתובים יבצע מי מהקוראים פעולה היא תהא באחריותו האישית בלבד!


כשם שאין לבר בלא תבן כך אין מאמר בלא טעות, ולכן אשמח בכל עת לקבל הערות ותיקונים מהקוראים.